HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án phát triển năng lượng mặt trời (năng lượng sạch)

Các dự án này sẽ tập trung vào tăng cường an ninh năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng carbon thấp.

Ảnh minh hoa

Địa điểm

Dự kiến tại xã Thạnh An và xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, Long An

Quy mô

khoảng 100 ha

Hiện trạng sử dụng đất

Đất rừng

Tổng vốn đầu tư dự kiến

23 triệu USD

Hình thức đầu tư

Đầu tư trực tiếp

Tiến độ dự án

2016 – 2020

Thực trạng dự án

Dự án đang mời gọi đầu tư

Chính sách ưu đãi

Được hưởng các chính sách ưu đãi cho dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và các chính sách ưu đãi cho các dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư