HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hệ thống tiêu thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An

Quy mô dự án là hệ thống xử lý 8.000m3/ngày đêm; cống trạm bơm, cửa xả...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Địa điểm

Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Quy mô

Hệ thống xử lý 8.000m3/ngày đêm; cống trạm bơm, cửa xả...

Hiện trạng sử dụng đất

Đất thổ cư, nông nghiệp, công nghiệp

Mặt bằng chưa giải phóng

Tổng vốn đầu tư dự kiến

40 triệu USD

Hình thức đầu tư

Đầu tư trực tiếp, kêu gọi ODA

Tiến độ dự án

2016 - 2020

Thực trạng dự án

Dự án đăng ký mới

Chính sách ưu đãi

Được hưởng chính sách theo quy định hiện hành