HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhà máy chế biến thanh long

Thanh long là loại trái cây đặc sản được trồng phổ biến ở vùng này, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Nổi tiếng nhất về trồng thanh long trong tỉnh Long An là huyện Châu Thành.

Ảnh minh họa

Địa điểm

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Quy mô

khoảng 10 ha, trong đó:

- 100 ha vùng nguyên liệu, hợp tác sản xuất với hợp tác xã, nông dân;

- 10 ha xây dựng nhà máy, kho bãi, văn phòng...

Tổng vốn đầu tư dự kiến

Tùy theo quy mô của dự án. Ước tính 200 tỷ đồng (tương đương 10 triệu USD).

Hình thức đầu tư

- Đầu tư – Khai thác trực tiếp, với 100% vốn của nhà đầu tư (trong nước, nước ngoài).

-Hợp tác với nông dân thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác

Tiến độ dự án

2016 – 2020

Thực trạng dự án

- Đang mời gọi đầu tư

- Tỉnh đang triển khai Đề án Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trong đó có cây thanh long được lựa chọn làm chương trình đột phá của tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện Dự án nghiên cứu tổng hợp từ giống - tiêu thụ trên cây thanh long.

Hiệu quả kinh tế

- Hiện nay, cây thanh long chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tổng diện tích thanh long toàn huyện đến thời điểm này đạt 6.661ha, chiếm hơn 60% diện tích sản xuất nông nghiệp toàn huyện. Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn huyện Châu Thành sẽ có 8.000ha thanh long. Hiện toàn huyện có trên 70 cơ sở thu mua trái thanh long phục vụ xuất khẩu, trong đó có 20% là doanh nghiệp, số còn lại là tư nhân tự đầu tư.

-Chế biến sản phẩm từ trái thanh long, nâng cao giá trị gia tăng của cây thanh long; tận dụng tối đa những trái không đạt tiêu chuẩn ăn tươi để chế biến ra nhiều loại thực phẩm cho người tiêu dùng; giúp cho việc tiêu thụ thanh long được ổn định, hạn chế tình trạng dư thừa trái thanh long khi thu hoạch rộ. Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân trồng thanh long và người lao động.

Chính sách ưu đãi

- Áp dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016  của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 về chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016 – 2020).

Liên hệ để biết thêm thông tin

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

(Phòng Kế hoạch – Tài chính)

Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0723 826 440

Fax: 0723 570 879

Email: pkhtcsnnvptnt@longan.gov.vn