HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty CP Cát An (KCN Long Hậu)

02/10/2016 - 13:45:38:PM

Tên công  ty

Công ty CP Cát An (KCN Long Hậu)

Ngành nghề

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Tổng quan

Công ty CP Cát An hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm

Dự án tiêu biểu tại Long An

Nhà máy chế biến phụ gia, nguyên liệu với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng với diện tích 10.000 m²

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Lô K.03, đường Long Hậu, KCN Long Hậu

Điện thoại : (08) 8213 808 - Fax: (08) 8212 802