HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty TNHH YP Long An (KCN Long Hậu Hòa Bình)

02/10/2016 - 13:43:16:PM

Tên công ty

Công ty TNHH YP Long An (KCN Long Hậu Hòa Bình)

Ngành nghề

May trang phục

Tổng quan

Công ty TNHH YP là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dệt may, quy mô sản xuất lớn với hơn 4000 công nhân.

Dự án tiêu biểu tại Long An

Tên dự án:  Nhà máy YP Long An..

Diện tích xây dựng: 43.300 m²

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Lô C3 đường số 8, KCN Long Hậu - Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An