HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khách mời

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016 dự kiến có sự tham dự  của lãnh đạo Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

Ông Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị quy tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu, những gương mặt sẽ cùng  đối thoại trực tiếp trong phần tọa đàm đầu tư giữa các  doanh nghiệp cùng với lãnh đạo địa phương:

GS. TS Võ Tòng Xuân

Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ

Chuyên gia Hội Nông học Mỹ

UV Hội Khoa đất Việt Nam

UV Hội quốc tế Quản lý hệ sinh thái

GS.TS Võ Thanh Thu

Chuyên gia cao cấp ĐH Kinh tế TPHCM

UVHĐ Chính sách TM Quốc tế của VCCI

Trọng tài viên TT trọng tài Quốc tế VN

TS. Trần Du Lịch

Thành viên Hội đồng Tư vấn

Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn

Giảng viên Chương trình

Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Cùng gần 400 khách mời là đại diện các Lãnh sự quán các nước, hiệp hội  doanh nghiệp các nước tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh,  đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các Quỹ đầu tư...