HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN NĂM 2016

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trục hạ tầng giao thông – đô thị kết nối với TPHCM

Dự án nhằm phát triển trung tâm đô thị vệ tinh cạnh tranh,từ đó chia sẻ vai trò với TPHCM và qua đó góp phần giảm sự tập trung quá mức các chức năng trong đô thị vốn đã đông đúc là TPHCM.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Địa điểm

Điểm đầu tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An; điểm cuối giao đại lộ Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xây dựng trục hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải công cộng hiện đại, thương mại, dịch vụ và công nghiệp nhẹ.

Quy mô

Tương đương đường cấp II đồng bằng

Hiện trạng sử dụng đất

Đất thổ cư, nông nghiệp, công nghiệp, mặt bằng đã giải phóng một phần

Tổng vốn đầu tư dự kiến

250 triệu USD

Hình thức đầu tư

vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp (kết hợp khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến)

Tiến độ dự án

- Giai đoạn 1 (2016 – 2020): lập quy hoạch, hồ sơ dự án, chỉnh trang và thỏa thuận điểm đấu nối thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn 2 (2021 – 2025) và giai đoạn 3 (sau 2025): sẽ thực hiện đầu tư hoàn thiện.

Thực trạng dự án

Về hạ tầng giao thông: đã xác định hướng tuyến;

Về trục đô thị: đơn vị tư vấn đang lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Hiệu quả kinh tế

-Xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, phát triển khu vực ven sông. Phát triển trục đô thị thành phố Tân An – Bến Lức

-Phát triển trung tâm đô thị vệ tinh cạnh tranh nhằm chia sẻ vai trò với TPHCM và qua đó góp phần giảm sự tập trung quá mức các chức năng trong đô thị vốn đã đông đúc là TPHCM.

Chính sách ưu đãi

Được hưởng các chính sách theo quy định hiện hành